Projekty dofinansowane z UE
Wpisał: Administrator   
28.07.2016.

  Image

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026
 
 

Image 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

1. Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów

2.  Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów

3. Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie

 

Image

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Przebudowa drogi gminnej (tzw. Osiedle Jezuickie) w Starej Wsi

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 115536R w Grabownicy Starzeńskiej

 

Image

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna

Zmieniony ( 20.01.2017. )